Breuddwydio - Credu - Llwyddo

Hafan > Gwybodaeth > Dyddiadau Tymor

Dyddiadau Tymor


GWYLIAU:

Hanner-Tymor 30 Hydref - 3 Tachwedd 2023

Gwyliau'r Nadolig 25 Rhagfyr - 5 Ionawr 2024

Hanner-Tymor 12 - 16 Chwefror 2024

Gwyliau'r Pasg 25 Mawrth - 5 Ebrill 2024

Calan Mai 6 Mai 2024

Hanner-Tymor 27 - 31 Mai 2024

Gwyliau'r Haf 22 Gorffennaf - 30 Awst 2024

TYMHORAU:

Hydref 2023 1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024 8 Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024

Haf 2024 8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024

Bydd disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol Dydd Llun, 4 Medi, 2023

Bydd yr ysgol yn ail-agor ddydd Iau, 1 Medi, 2022 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2022-23.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Gwynedd.