Breuddwydio - Credu - Llwyddo

Croeso i wefan Ysgol Bethel


Ysgol Gynradd Sirol (Babanod/Iau) yw'r ysgol hon. Mae'n ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gyd-addysgol.

Hoffai plant, athrawon, llywodraethwyr a staff ategol Ysgol Bethel eich croesawu chwi a’ch plentyn i’n cymuned.

Linciau defnyddiol


Diolch am ymweld â Ysgol Bethel